Szacowanie wartości nieruchomości

Główne korzyści dla klienta:

- określenie wartości transakcyjnej a nie ofertowej danej nieruchomości, dzięki dostępowi do archiwum cen transakcyjnych

- oszacowanie odpowiedniej wartości ofertowej, gwarantującej realizację celu przez Właściciela

- precyzyjne określenie wartości rynkowej pomagające w rozliczeniach pomiędzy współwłaścicielami

- nakreślenie aspektów podatkowych dotyczących danej nieruchomości (podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy)

Nasze doświadczenie i znajomość rynku pozwalają po precyzyjnym oszacowaniu wartości nieruchomości, podjąć najbardziej korzystną dla Właściciela decyzję jej dotyczącą.