Dokumenty niezbędne przy sprzedaży działki

Niezbędne dokumenty do sprzedaży działki to:


przede wszystkim wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zaświadczenie o jego braku) oraz wypis z rejestru gruntów.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku można uzyskać w urzędzie gminy (dzielnicy w przypadku Warszawy lub innego dużego miasta) na terenie której, położona jest nieruchomość (działka).
Wypis z rejestru gruntów wydaje Starosta Powiatu na terenie którego położona jest nieruchomość, a w przypadku Warszawy i innych miast na prawach powiatu Prezydent Miasta. W Warszawie można go uzyskać w delegaturach poszczególnych dzielnic, lub nieco szybciej (z uwagi na skrócenie czasu o korespondencję między daną dzielnicą a biurem geodezji) w biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12.

Sprzedaż działki z nową księgą wieczystą

Jeśli sprzedawana działka jest wyodrębniana z księgi wieczystej i będzie dla niej zakładana nowa księga wieczysta, to niezbędnym dokumentem do sprzedaży działki będzie także Wyrys z rejestru gruntów, aby zweryfikować dostęp sprzedawanej działki do drogi publicznej (z wypisu z rejestru gruntów nie wynika taka zależność). Wyrys pozyskujemy analogicznie jak wypis.
Ponadto niezbędnymi dokumentami do sprzedaży jest także zaświadczenie o rewitalizacji wydawane przez Urząd Gminy (dzielnicy w Miastach) oraz zaświadczenie o lasach wydawane przez Starostę Powiatu lub Prezydenta w miastach na prawach powiatu (Warszawa). W przypadku zaświadczenia o rewitalizacji, istotne jest stanowisko notariusza. Urząd m. st. Warszawy publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie, w przedmiocie rewitalizacji, jednakże niektóre kancelarie notarialne wymagają zaświadczenia w tym przedmiocie. Powyższe zaświadczenia mają na celu określenie czy danej gminie (dzielnicy) lub Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu sprzedawanej działki. Bez weryfikacji tego zagadnienia notariusz odmówi sporządzenia umowy.


Oczywiście niezbędnymi dokumentami do sprzedaży działki jest także podstawa nabycia (umowa sprzedaży, darowizny, zniesienia współwasności, akt poświadczenia dziedziczenia, orzeczenie Sądu) i zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach od danej nieruchomości (ten dokument jest uzależniony od stanowiska danej kancelarii notarialnej).

Nabycie działki w wypadku spadku lub darowizny


Jeśli nabycie sprzedawanej nieruchomości nastąpiło w drodze spadku lub darowizny (w przypadku gdy darowizna została dokonana od dnia 1 stycznia 2007 roku do czasów obecnych) to dokumentem niezbędnym do sprzedaży działki będzie zaświadczenie wydane przez Dyrektora Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na położenie sprzedawanej działki, wydane trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn. O takie zaświadczenie można wystąpić w dowolnym Urzędzie Skarbowym, jednakże wystąpienie o wydanie takiego zaświadczenia w urzędzie innym niż właściwy, wydłuża jego przygotowanie z uwagi na korespondencję pomiędzy urzędami, jednakże jest to rozwiązanie dogodne, gdy osoby sprzedające nie mieszkają w pobliżu sprzedawanej nieruchomości i wizyta we właściwym urzędzie byłaby dla nich uciążliwa. Warto nadmienić, że bez takiego zaświadczenia notariusz nie sporządzi umowy sprzedaży działki - jest do dokument niezbędny i czynność dokonane bez niego byłaby nieważna.

 

Jeśli w danej materii tj. dokumenty niezbędne do sprzedaży działki (nieruchomości) - posiadacie Państwo pytania, proszę o napisanie na naszym profilu na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/KuzniaRealEstate/ lub mailowo, a postaramy się relatywnie szybko udzielić Państwu odpowiedzi.

Jeśli chcieliby Państwo sprzedać lub kupić nieruchomość zapraszamy do zapoznania się z ofertami.